Dnes:15°C

Zítra:14°C

Středa 18.9. Kryštof
Menu

Mezi novými stipendisty Fulbrightova programu jsou dva zást

Mezi novými stipendisty Fulbrightova programu  jsou dva zást

23. 05. 2019 - 14:00

Doktorand Tomáš Průcha z Fakulty pedagogické a pedagog Fakulty filozofické Radim Kočandrle se dostali mezi 31 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru, kteří v rámci Fulbrightova programu vyjedou v příštím akademickém roce do USA. Průcha zamíří na Michigan State University, Kočandrle na Souther Illiois University.

Tomáš Průcha, doktorand působící na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU, stráví díky Fulbrightovu stipendiu, financovanému českou a americkou vládou, zimní semestr akademického roku 2019/2020 na Michigan State University. Cíle má, jak sám říká, jasné. „Jedu se tam věnovat přípravě učitelů informatiky, což je i téma mé disertační práce. Budu hledat nové přístupy a výzvy v této oblasti, to vše i ze srovnávacího pohledu. Takže mě bude také zajímat, které ze získaných znalostí lze účinně aplikovat v našem kontextu,“ popisuje svůj záměr. „Mám také možnost celý pobyt pracovat pod vedením zkušeného profesora, který se této problematice dlouhodobě věnuje,“ dodává student doktorského studijního programu Tomáš Průcha.

Pro získání stipendia musel projít tříkolovým výběrem. V prvním kole jsou vyřazeny projekty obsahující formální nedostatky, v druhém kole posoudí projekty odborníci a práce s kladným hodnocením pak postupují do kola třetího, v němž musí uchazeč absolvovat ústní pohovor před česko-americkou komisí, představit základní myšlenky výzkumného projektu a zdůvodnit, proč musí být výzkum realizován právě v USA. „Příprava žádosti byla celkem složitý proces, na který jsem se připravoval více než rok,“ připouští doktorand, který získal takzvané Fulbright-Masarykovo stipendium. To klade na uchazeče nejen požadavek předložit kvalitní výzkumný projekt, ale také aktivně působit v občanském a veřejném životě své instituce. „Během pohovoru komisi zajímalo například i moje působení ve studentské iniciativě Otevřeno, se kterou se snažíme o změny v přípravě učitelů na pedagogických fakultách,“ uvádí stipendista. „Součástí projektu je také zvací dopis od americké instituce. Je tedy potřeba mít výzkumný záměr s americkou stranou předem domluvený,“ zmiňuje další povinnost, kterou musel splnit.

Díky Fulbrightovu stipendiu pro vědce vyjede v zimním semestru 2019/2020 na pětiměsíční stáž do USA také zástupce vedoucího katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU Radim Kočandrle, který se bude na Southern Illinos University věnovat předsókratovské kosmologii. Vedle antické filozofie je právě kosmologie, tedy věda zabývající se vesmírem, dlouhodobě předmětem jeho intenzivního zájmu. „Cílem mé stáže je popsat možný vývoj v oblasti předsókratovské kosmologie a pokusit se o rámcovou rekonstrukci základních znaků jednotlivých koncepcí univerz v období předsókratiků,“ popisuje Radim Kočandrle své záměry.

Lukáš Blokša
Autor: Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články