Dnes:23°C

Zítra:24°C

Středa 3.6. Tamara
Menu

Celkem 36 studentů Studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia

Studenti plzeňských veřejných vysokých škol převzali stipendia

foto: Plzeň

02. 10. 2019 - 09:48

Celkem 36 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy dnes převzalo při slavnostním obřadu v Malém sále Měšťanské besedy stipendia rektora ZČU, Plzeňského kraje a města Plzně.

Mimořádné stipendium rektora uděluje každoročně Západočeská univerzita studentům, kteří svoji alma mater reprezentují na mezinárodních vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích a dosahují vynikajících výsledků.

„Považuji za velmi důležité, aby univerzita dala najevo, že si váží mimořádných studentů. Ať jde o vynikající prospěch, reprezentaci v Česku a v zahraničí, nebo významné aktivity nad rámec studia – výsledek se vždy pozitivně promítá do života na fakultách i celé univerzitě. Výjimečné studentské osobnosti, které za těmito aktivitami stojí, si zaslouží poděkování a podporu,“ konstatuje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

„Kvalitní vzdělání je základem budoucnosti mladých lidí a právě mladí lidé jsou pilířem celé společnosti. Je povinností Plzeňského kraje podporovat vzdělávání, proto každoročně podporujeme talenty, které vybírá vedení univerzit. Přejeme si, aby tato stipendia přispěla k dalšímu odbornému rozvoji našich nadaných studentů,“ říká hejtman Josef Bernard.

„Město Plzeň pomocí stipendií dlouhodobě podporuje vynikající studenty, jde o mladé talentované lidi z různých fakult i oborů. Chceme tím přispět k jejich motivaci a současně také k tomu, aby si vytvořili vztah k našemu městu. Snažíme se o to, aby zde po dokončení studií zůstávali a žili, město pro svůj rozvoj potřebuje vzdělané vysokoškoláky,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Při dnešním slavnostním obřadu předal rektor Miroslav Holeček 17 studentům Západočeské univerzity mimořádné stipendium - sedm studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech, dalších deset získalo stipendium za úspěchy v oblasti sportu. Devět studentů a doktorandů převzalo z rukou hejtmana Josefa Bernarda stipendium Plzeňského kraje a deset studentů si ze slavnostního dopoledne odneslo stipendium města Plzně, které jim předal primátor Martin Baxa. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

 

Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články