Zde může být vaše reklama.
Sobota 18.5.
Svátek má Nataša
Menu

Do volebních místností? Jen s respirátorem

Do volebních místností? Jen s respirátorem

foto: Lukáš Blokša

05. 10. 2021 - 14:30

V pátek a v sobotu, 8. a 9. října 2021, se odehrají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ministerstvo zdravotnictví v reakci na to vydalo nařízení, že všichni ve volební místnosti musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest. A to respirátory FFP2 nebo KN 95.

Také z tohoto vládního nařízení ovšem existuje několik výjimek. Jejich seznam Vám přinášíme níže.

Výjimky pro účast na volbách bez respirátorů

  • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
  • pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
  • uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,
  • osoby, které jsou vyzvány členem volební komise k sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest k prokázání totožnosti.

Další články